• GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO MELODY SKY

    Hệ thống giáo trình bộ môn PIANO sử dụng tại Trung tâm được mua bản quyền của Hoa Kỳ, là một trong những bộ giáo trình hay đang được sử dụng nhiều nhất trên thế giới hiện nay:

     

     JOHN THOMPSON’S EASIEST PIANO COURSE

     

    Xem thêm