MÔN HỌC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

  MÔN HỌC

 

 

1.   HỌC PIANO, HỌC ORGAN

Có 2 hình thức:

 

* Hình thức học giờ cá nhân: 1 học viên / 1 lớp. 

 

- Sĩ số: 1 thầy cô/ 1 học viên.

- Thời gian: 60 phút

- Lứa tuổi: Người lớn, thanh thiếu niên không hạn chế  độ tuổi.

- Lịch học: Tùy chọn. Các ngày trong tuần, thứ Bảy, Chủ Nhật (8h00 đến 21h00)

- Học phí: Thu theo khoá học 2.160.000/ 1 khoá 12 buổi.

 

* Hình thức học lớp học đôi : 2 học viên / 1 lớp.

 

- Sĩ số: 2 học viên/ lớp.

- Thời gian: 60 phút

- Lứa tuổi: Người lớn, thanh thiếu niên không hạn chế độ tuổi.

- Lịch học: Tùy chọn. Các ngày trong tuần, thứ Bảy, Chủ Nhật (8h00 đến 21h00).

- - Học phí: Thu theo khoá học 1.800.000/ 1 khoá 12 buổi.

* Hình thức lớp học nhóm 3- 5 học viên/ 1 lớp

- Thời gian: 60 phút

- Lứa tuổi: Trẻ em từ 4 tuổi, người lớn, thanh thiếu niên

- Lịch học: Tùy chọn. Các ngày trong tuần, thứ 7, Chủ nhật ( 8h-21h)

Học phí : Thu theo khóa học 1.080.000/ 1 khóa 12 buổi ( 90.000/ 1 buổi)

 

2. HỌC GUITAR

Co 3 hinh thuc:

 

* Hình thức học giờ cá nhân: 1 học viên / 1 lớp. 

- Sĩ số: 1 thầy cô/ 1 học viên

- Lứa tuổi: Từ 7 tuổi trở lên, người lớn, thanh thiếu niên không hạn chế độ tuổi.

- Lịch học: Tùy chọn. Các ngày trong tuần, thứ Bảy, Chủ Nhật (8h00 đến 21h00).

 - Học phí: Thu theo khoá học 2.160.000/ 1 khoá 12 buổi.

 

* Hình thức học lớp học đôi : 2 học viên / 1 lớp.

 

- Sĩ số: 2 học viên/ lớp

- Lứa tuổi: Từ 7 tuổi trở lên, người lớn, thanh thiếu niên không hạn chế tuổi.

- Lịch học: Tùy chọn. Các ngày trong tuần, thứ Bảy, Chủ Nhật (8h00 đến 21h00).

 

 - Học phí: Thu theo khoá học 1.800.000/ 1 khoá 12 buổi.

 

* Hình thức học lớp học nhóm : 3-5 học viên / 1 lớp.

 

- Môn học: Guitar

- Sĩ số: 3 học viên/ lớp

- Lứa tuổi: Người lớn, thanh thiếu niên không hạn chế độ tuổi.

- Lịch học: Tùy chọn. Các ngày trong tuần, thứ Bảy, Chủ Nhật (8h00 đến 21h00).

 - Học phí: Thu theo khoá học 1.080.000/ 1 khoá 12 buổi.