NỘI QUY HỌC TẬP TẠI MELODY SKY

1. Các học viên khi tới đăng ký học các môn năng khiếu tại Trung tâm âm nhạc Melody Sky được cấp vở chép nhạc miễn phí và giáo trình phù hợp với trình độ. Nếu học viên có nhu cầu, Melody Sky sẽ tạo điều kiện thu âm và thực hiện các slide show cho học sinh miễn phí.

2. Khi đăng ký học các bộ môn tại Melody Sky các học viên phải nộp học phí theo khoá học. Tiền học phí sẽ đóng trước vào các buổi học đầu tiên của khoá học.

3. Trong quá trình học tại Melody Sky, nếu học viên muốn nghỉ học tạm thời do nhu cầu cá nhân thì phải báo trước với quản lý của Trung tâm trước 01 ngày để trung tâm sắp xếp giáo viên và bố trí buổi dạy bù vào thời gian thích hợp trong tuần. Nếu học viên tự ý nghỉ học không báo trước theo thời gian quy định thì buổi học đó coi như đã học.

4. Nếu học viên nghỉ quá 50% số buổi học của khoá học không xin phép thì coi như đã thôi học. Trung tâm Melody Sky có quyền bố trí học viên khác vào giờ học đó. Nếu muốn đăng ký học tiếp tại Melody Sky, học viên đó phải học sang giờ khác do Trung tâm sắp xếp phù hợp. Nếu học viên tự ý bỏ học không xin phép hoặc số buổi nghỉ học trong tháng vượt quá số buổi quy định của Trung tâm thì học viên hoàn toàn không được hoàn trả học phí đã đóng.

5. Khi học tập tại Melody Sky, học viên phải có ý thức giữ gìn tài sản của Trung tâm. Nếu làm hư hỏng, mất mát thì học viên phải có trách nhiệm bồi hoàn theo đúng giá trị tài sản đó.