CHƯƠNG TRÌNH HÒA NHẠC " GIAI ĐIỆU MÙA HÈ 2016"

HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

TRUNG TÂM ÂM NHẠC MELODY SKY

 

CHƯƠNG TRÌNH HÒA NHẠC  "GIAI ĐIỆU MÙA HÈ 2016"

 

Sau những ngày học tập, để các em có một mùa hè vui tươi, bổ ích, Trung tâm âm nhạc Melody Sky đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động, chương trình vui chơi thiết thực cho trẻ em. Ngay từ tháng 5, Trung tam đã sớm triển khai kế hoạch hè, khai giảng các mô hình lớp học nhạc cụ thể như lớp piano, guitar, violon.. và các mô hình lớp học nhóm, lớp học thanh nhạc, lớp đồ rê mi , tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em được học tập vui chơi, định hướng cho các em sử dụng thời gian rỗi một cách hợp lý và hữu ích.

 Trung tâm âm nhạc MELODY SKY kết hợp với ĐOÀN THANH NIÊN HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA, DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG HÀ NỘI  tổ chức chương trình: HÒA NHẠC GIAI ĐIỆU MÙA HÈ 2016

Thời gian: 19h30 ngày 20/07/2016

Địa điểm: Phòng hòa nhạc HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU

HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

TRUNG TÂM ÂM NHẠC MELODY SKY

 

CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN "GIAI ĐIỆU MÙA HÈ 2016"

 

Sau những ngày học tập, để các em có một mùa hè vui tươi, bổ ích, Trung tâm âm nhạc Melody Sky đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động, chương trình vui chơi thiết thực cho trẻ em. Ngay từ tháng 5, Trung tam đã sớm triển khai kế hoạch hè, khai giảng các mô hình lớp học nhạc cụ thể như lớp piano, guitar, violon.. và các mô hình lớp học nhóm, lớp học thanh nhạc, lớp đồ rê mi , tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em được học tập vui chơi, định hướng cho các em sử dụng thời gian rỗi một cách hợp lý và hữu ích.

 Trung tâm âm nhạc MELODY SKY kết hợp với ĐOÀN THANH NIÊN HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA  tổ chức chương trình:

HÒA NHẠC GIAI ĐIỆU MÙA HÈ 2016

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU