CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC VIÊN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2014-2015

 

GIẤY MỜI

 

Kính gửi: Các quý vị phụ huynh và các em học sinh

Định kỳ 3 tháng một lần, Trung Tâm Âm Nhạc Melody Sky- Học Viện Âm Nhạc  tổ chức thi kiểm tra chất lượng  của học viên sau mỗi khóa học và chương trình biểu diễn dành cho học sinh của Trung tâm nhằm đánh giá, biểu dương kết quả học tập của  hoc viên tại Trung tâm. 

 

GIẤY MỜI

 

Kính gửi: Các quý vị phụ huynh và các em học sinh

Định kỳ 3 tháng một lần, Trung Tâm Âm Nhạc Melody Sky- Học Viện Âm Nhạc  tổ chức thi kiểm tra chất lượng  của học viên sau mỗi khóa học và chương trình biểu diễn dành cho học sinh của Trung tâm nhằm đánh giá, biểu dương kết quả học tập của  hoc viên tại Trung tâm. 
Với mong muốn đó, Trung tâm trân trọng thông báo và kính mời các quý vị phụ huynh và các em học sinh tham dự.

 

         Buổi kiểm tra chất lượng học kỳ I của học viên năm học 2014-2015.

 

              Thời gian: Buổi chiều ngày 20/06/2014: Từ  14h ~18h  
              Buổi sáng ngày 20/06/2014:Từ 8h ~ 12h30

Địa điểm: Phòng Hòa Nhạc- Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam (77- Hào Nam).


              Để đảm bảo chất lượng của buổi kiểm tra, đồng thời tăng cường quan hệ hiểu biết lẫn nhau giữa các em học sinh và quý vị phụ huynh, kính đề nghị các quý vị và các em có mặt đúng giờ và tham dự trọn vẹn chương trình.
           
Bên cạnh đó, Trung tâm xin hoan nghênh và ghi nhận sự tài trợ quý báu của các tổ chức, cá nhân và quý vị phụ huynh cho buổi biểu diễn. Vui lòng liên hệ Quản lý Trung Tâm – Thầy Xuân Trường (ĐT: 0985.982.949).
Trung tâm kính mong nhận được sự hưởng ứng và đóng góp ý kiến của các quý vị phụ huynh và các em học sinh.

Trân trọng thông báo và kính mời.!