THÔNG BÁO BIỂU DIỄN

HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

ĐOÀN THANH NIÊN HỌC VIỆN ÂM NHẠC
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ÂM NHẠC MELODY SKY

THÔNG BÁO BIỂU DIỄN  

HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

ĐOÀN THANH NIÊN HỌC VIỆN ÂM NHẠC
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ÂM NHẠC MELODY SKY

THÔNG BÁO BIỂU DIỄN 

Kính gửi: Quý thầy cô, quý phụ huynh và các bạn học viên.

Hoà chung vào không khí nhộn nhịp của những ngày cuối năm, Trung tâm âm nhạc MELODY SKY kết hợp với ĐOÀN THANH NIÊN HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA tổ chức chương trình:
 

"Chắp Cánh Ước Mơ"

 


 

Chưong trình cụ thể:

Đối tuợng: Các bạn học viên đạt kết quả kiểm tra tốt ngày 05/01/2014
(Có danh sách kèm theo).

Bộ môn: PIANO-GUITAR

Thời gian: Ngày 21/01/2014. Từ 19h- 22h.

Địa điểm: Tại phòng hoà nhạc HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM, Số 77-HÀO NAM.

Yêu cầu: 
- Mỗi học viên tham gia biểu diễn 1 đến 2 tác phẩm (Giáo viên chuyên môn chọn bài).

- Một buổi tập hoà tấu cùng các nghệ sĩ thuộc Dàn Nhạc Giao Hưỏng Hà Nội . Vào ngày 19/01/ 2014 tại HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA.

Trân trọng thông báo!!